برای ثبت فوت عزیزانتان در دفتر حفاظت منافع ایران در مدت 3 تا 5 روز با ما تماس حاصل فرمایید.
سایر خدمات وابسته :
1- تهیه و تایید وکالتنامه انحصار وراثت
2- تهیه و تایید وکالتنامه مالیات بر ارث
3- تأييد مدارک جهت حمل جنازه به ايران
4- دریافت و انجام کلیه امور مربوط به انحصار وراثت و مالیات بر ارث در ایران