اخذ کارت ملی، که در بر گیرنده شماره ملی هر فرد ایرانی است و به منزله کارت سوشال سکیورتی در آمریکا میباشد، الزامی است.

دفتر لیگال پرژن قادر به اخذ کارت ملی به دو طریق میباشد:

 

  • اخذ کارت ملی بصورت عادی که حدود 6 تا 9 ماه به طول می انجامد و تضمینی از این بابت وجود ندارد.
  • اخذ تضمینی یک ماه کارت ملی

نکته مهم: بنا بر بخشنامه دولتی، افرادی که کارت ملی آنها منقضی گردیده فعلا نیازی به تعویض کارتهای خود ندارند و کارتهای قدیمی آنان کماکان بقوت خود باقیست