اینجا در ارث

 

  • عدم وجود قراردادهای منسجم با حق الوکاله مشخص با وکلا در ایران،
  • عدم اطلاع کافی از قوانین ایران،
  • بی اعتمادی به افرادی که هزاران مایل دور تر و بعضا غیر قابل دسترسی هستند،
  • بی علاقگی به تحمیل مسائل اداری به اقوام و یا تلفیق کار با روابط فامیلی و خانوادگی،
  • مسائل مربوط به نرخ ارز و ارسال پول،
  • مشکلات مربوط به ارتباطات زبانی و عدم درک متقابل،

ما را برآن داشته که در ده سال سابقه مشاوره و فروش مستقیم و بیواسطه ارثیه متعلق به ایرانیان مقیم آمریکای شمالی و اعتماد آنان به ما، خدمات حقوقی پیش رو زیر را در:

1- اخذ گواهی انحصار وراثت از تمامی دادگاهها و هیئات های حل اختلاف در تهران و تمامی شهرستانها

2- اخذ گواهی مالیات بر ارث

3- فروش سهم الارث

4- ارسال وجوه متعلقه از بابت فروش سهم الارث

ارائه دهیم. در طی ده سال گذشته تعداد کثیری از هموطنان به ما در انجام این خدمات اعتماد کرده اند که همگی آماده شهادت دادن به صداقت و سرعت ما دارند. در صورت نیاز دفتر ما قادر به معرفی تعدادی از این عزیزان در ایالتی که شما زندگی میکنید میباشد.